Share
Przejdź poniżej

Media

Znajdziesz tutaj informacje o naszych osiągnieciach oraz nas w mediach.

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz koncepcja funkcjonalna rozbudowy Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Obszar opracowania 4100 m2.

01.

Praca konkursowa, przedstawiająca koncepcję zagospodarowania terenów pofabrycznych przy ulicy Radzymińskiej, została wyróżniona przez jury. Projekt urbanistyki analizowanego kwartału opiera się na idei stworzenia płynnej przestrzeni, której formę kształtuje nieortogonalny układ budynków.

Plac komercyjny, park liniowy oraz plac rekreacyjny tworzą razem "kręgosłup" aktywności kwartału, dla mieszkańców.

02.

Film o osiedlu Miasto Moje, projekcie oraz założeniach. Wypowiedz właściciela Archiplan Design, pani Ewy Widery.

03.